top of page

PRIVACY VERKLARING

Studio Liho, gevestigd te Veenendaal, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar diensten. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, met welk doel we dit doen en hoe we deze gegevens beschermen.

1. Verzameling van persoonsgegevens
Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens kunnen onder meer uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en eventuele andere relevante informatie bevatten.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden van uw vragen en het verstrekken van informatie over onze diensten.

  • Het uitvoeren van overeenkomsten die met u zijn gesloten.

  • Het verbeteren van onze diensten en het aanpassen van onze marketingactiviteiten.

  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

3. Delen van persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

5. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving.

6. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een beperking van de verwerking ervan verzoeken.

7. Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

8. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie zal op onze website worden gepubliceerd.

bottom of page